Start
IV w豉dza w Ko這brzegu

Dzieje wydawnictw i drukarni do roku 1945
 Bogate tradycje historyczne grodu nad Pars皻 maj swoje odzwierciedlenie w pracy wydawców, drukarzy, dziennikarzy i fotografów. To dzi瘯i ich staraniom, dzi mo瞠my czerpa z ksi捫ek i prasy z dawnych epok, które ukazuj nam 篡cie w ówczesnym Ko這brzegu.
W dawnych wiekach, informacje na temat codziennego 篡cia miasta i jego mieszka鎍ów by造 utrwalane w pisanych r璚znie kronikach. Wraz z rozwojem i unowocze郾ianiem techniki drukarskiej, rozprzestrzenia造 si wydawnictwa, które kolportowa造 swoje publikacje po bibliotekach i w鈔ód mieszka鎍ów. Po zako鎍zeniu wojny trzydziestoletniej (1648 r.), nasta czas umiarkowanego pokoju, który umo磧iwia swobodne wykorzystywanie osi庵ni耩 doby renesansu.
Pierwsza wzmianka o drukarni ksi捫ek w Ko這brzegu pojawia si w 1654 r. Wtedy to w mie軼ie osiedli si „Buchdrucker” Jakub Heise. W 1668 r. kolejny ko這brzeski „Buchdrucker” Jakub Kuse, posiadacz „Titel eines Kurfürstlichen Buchdruckers”, wyda dzie這 autorstwa Marcina Rango pt.: „Colberga Togata”. Praca ta zawiera wykaz ko這brzeskiej inteligencji.
 Kolejne zawirowania historii przyczyni造 si do tego, 瞠 Ko這brzeg zosta pozbawiony drukarni. W marcu 1825 r. w mie軼ie osiedli si Karol Ludwik Zink – drukarz i wydawca. To w豉郾ie on, razem z pastorem kolegiaty Janem Gottliebem Wilhelmem Maaßem, zacz掖 wydawa pierwsz ko這brzesk gazet, pt.: „Colberger Wochenblatt”. Pierwszy numer opu軼i drukarni 9 lipca 1825 r. Gazet kolportowano w ka盥 sobot. Na 8 stronach publikowano materia造 historyczne oraz informacje z miasta.
 Wkrótce, Zink sprzeda swoj drukarni. Krótko jej w豉軼icielem by Karol Fryderyk Gottfried Hendes, który nast瘼nie j sprzeda. Kupcem by Karol Ferdynand Post. Za這穎na przez niego firma „C. F. Postsche Buchhandlung und Buchdruckerei” istnia豉 do zniszczenia miasta w marcu 1945 r. To z jej pras wysz這 wiele ksi捫ek o Ko這brzegu, a przede wszystkim bez przerwy wydawa豉 ona gazet. Przez pewien czas utrzymywano pierwotny tytu przy zmianie formatu i obj皻o軼i, który nast瘼nie zmieniono na „Zeitung für Pommern”. Pó幡iej gazeta ko這brzeska wychodzi豉 pod tytu貫m „Kolberger Zeitung für Pommern” a nast瘼nie jako „Kolberger Zeitung”.
 Oczywi軼ie, nie by豉 to jedyna ko這brzeska gazeta. Ko這brze瘸nie i kuracjusze mogli wybiera: „Kolberger Bade-Blatt”, „Landmann”, „Monatsblätter des Kolberger Vereins für Heimatkunde” lub „Pommersche Boten für Stadt und Land“. W 1872 r. zacz窸a ukazywa si gazeta powiatowa dla powiatu ko這brzesko-karli雟kiego, pt.: „Colberg-Cörliner Kreisblatt”. Ukazywa豉 si ona dwa razy w tygodniu (wtorek i pi徠ek) i zawiera豉 zarz康zenia oraz informacje urz璠owe starostwa. W 1881 r. ukaza si pierwszy numer gazety „Kolberger Volks-Zeitung”, której wydawc by Jan Courtois. W 1889 r. zacz皻o wydawa gazet „Kolberger Bade-Blatt”, która jako organ urz璠owy Dyrekcji Uzdrowiska zawiera豉 zawsze aktualne informacje o imprezach kulturalnych i sportowych oraz list go軼i uzdrowiska. W zale積o軼i od potrzeb, w okresie sezonu ukazywa豉 si 2 lub nawet 4 razy w tygodniu.
 Ten uk豉d wydawniczy, poszerzany o publikacje okoliczno軼iowe, przetrwa do pocz徠ku XX wieku. Istotne zmiany nast徙i造 w roku 1933. 30 stycznia Adolf Hitler zosta kanclerzem Rzeszy. Wi瘯szo嗆 mieszka鎍ów przyj窸a t wiadomo嗆 z entuzjazmem, bowiem NSDAP odnosi這 si do wa積ych dla Niemców warto軼i, które po I wojnie 鈍iatowej zosta造 zarzucone. Oczekiwano na korzystne dla wszystkich zmiany. Partia potrzebowa豉 regularnie dociera do mieszka鎍ów z informacjami. Ju 2 lutego 1933 r. ukaza si pierwszy numer organu ko這brzeskiej NSDAP, pt.: „Kolberger Beobachter”. Oczywi軼ie, gazeta ta podawa豉 informacje odpowiednio weryfikowane przez naczelne w豉dze partii: o rozwi您aniu i po瘸rze Reichstagu, o rozwi您aniu zwi您ków zawodowych, o zmianach we w豉dzach miasta oraz wykaz sklepów 篡dowskich, w których prawdziwy Niemiec nie robi zakupów. 1 lipca ukaza si kolejny numer „Kolberger Zeitung”, który sta si lokalnym organem partii. Zmieni豉 si winieta gazety, w której dodano or豉 ze swastyk. Wobec takiego obrotu sytuacji, zaprzestano wydawania „Kolberger Beobachter”. Redaktorem naczelnym oraz kierownikiem dzia逝 ogólnego „Kolberger Zeitung” by Kurt Pöhnisch. Dzia貫m wojewódzkim i sportowym kierowa Erich Miller, a dzia貫m reporterskim Hans Victor Jancke.
Kres wydawnictwom i publikacjom przyniós marzec 1945 roku. Front polsko-radziecki wbi si g喚boko w terytorium III Rzeszy i kierowa si na Berlin. 2 marca ukaza si ostatni numer „Kolberger Zeitung”. W nocy z 3/4 marca pu趾ownik Fritz Fullriede og這si Ko這brzeg twierdz. Rozpocz窸y si walki o miasto.

Pomi璠zy s逝瘺 Partii a s逝瘺 spo貫cze雟twu
 Walki o twierdz Ko這brzeg doszcz皻nie zniszczy造 miasto. Powojenna zawierucha gospodarczo-polityczna nie s逝篡豉 rozwojowi prasy. Pod koniec lat 40-tych, rumowisko nad Pars皻 by這 wielk hurtowni materiaów budowlanych. Ceg豉 na odbudow Warszawy lub na inne potrzeby w豉dz, by豉 wywo穎na dniem i noc. Wagony z這mu i dzie sztuki opu軼i造 ko這brzeski dworzec du穎 wcze郾iej. Jednym s這wem, by這 to miejsce, gdzie diabe mówi dobranoc.
Jedn z pierwszych publikacji tamtego okresu jest „Jednodniówka Ko這brzeg”. Ukaza豉 si ona 18 marca 1947 r. nak豉dem Obywatelskiego Komitetu Uczczenia 安i皻a Wyzwolenia Ko這brzegu. Jej zawarto嗆 to dwa artyku造: „Ko這brzeg i powiat ko這brzeski” starosty Leonarda Zar瑿skiego oraz „Zdobycie Ko這brzegu” pp趾a Alfreda Szaada. Jest tak瞠 wiersz „Ziemia piastowska” i kilka reklam. W owym czasie w mie軼ie dzia豉豉 ju drukarnia przy ul. Narutowicza, ale jej mo磧iwo軼i nie by造 wielkie. Zasadniczo 鈍iadczy豉 ona us逝gi introligatorskie dla ludno軼i. Wszelkiego rodzaju publikacje wymaga造 zgody w豉dz.
 W latach 50-tych, dwa razy w miesi帷u ukazywa造 si jako gazeta powiatowa „Wiadomo軼i Ko這brzeskie”. Redakcja periodyku mie軼i豉 si przy ulicy Wary雟kiego. Jednak lata 50-te, to zasadniczo realizacja wa積ych inwestycji w Polsce, przy których masowo u篡wano skoordynowanej propagandy. Taka komórka by豉 aktywna równie w Komitecie Powiatowym PZPR w Ko這brzegu. Poszczególne materia造, stale od 1952 r. by造 publikowane w „G這sie Koszali雟kim”. Dziennik ten by organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Warto wspomnie, 瞠 ko這brzeskie gazety ukazywa造 si w Republice Federalnej Niemiec. W 1951 r. we Flensburgu wydano pierwszy numer „Kolberger Heimatbrief Zeitung für Pommern”. W 1954 r. w Leichlingen ukaza豉 si gazeta „Kolberger Zeitung für Pommern” a od 1956 r. „Kolberger Zeitung”. Oczywi軼ie, ich charakter oparty na wolno軼i s這wa nie mia nic wspólnego z wydawnictwami w socjalistycznym Ko這brzegu.
 W 1975 r., w zwi您ku z reform administracyjn kraju, powsta nowy dziennik w województwie koszali雟kim, który zatytu這wano „G這s Pomorza”. By to równie organ Partii. Prasa ko這brzeska odzwierciedla豉 ducha i idee epoki. Winiety dzienników zaopatrzone by造 w nie鄉iertelne has這 „Proletariusze wszystkich krajów 陰czcie si!”. Przewa瘸造 informacje o wzro軼ie produkcji, zw豉szcza w rolnictwie, oraz o dokonaniach klasy robotniczej. Kontakt z czytelnikami ogranicza si do poszukiwania mleka dla dzieci, usuwania 鄉ieci z podwórka oraz zebrania aktywu osiedlowego. Spo貫cze雟two miasta nie istnia這 pod wzgl璠em politycznym. Nie mia這 prawa do krytyki. Cz瘰to wa積e dla mieszka鎍ów informacje, nigdy nie znalaz造 si nawet w kolumnie pt.: „W skrócie”. Daremne by這 poszukiwanie materiaów o przyczynach siódmego poziomu zasilania, awarii magistrali wodoci庵owej czy te przyjazdu Prymasa Wyszy雟kiego. Protest mieszka鎍ów przeciwko eksmisji Franciszkanów z kamienicy przy ul. Katedralnej i akcja S逝瘺y Bezpiecze雟twa tak瞠 nie doczeka造 si rzetelnego opisu.

Z這te lata demokracji

25 tytuów czasopism lokalnych, 7 portali internetowych, 2 stacje radiowe, lokalna telewizja. To pok這sie 20 lat dzia豉lno軼i mediów w demokratycznym Ko這brzegu. Nie ma drugiego miasta w naszym regionie, w którym aktywno嗆 dziennikarzy by豉by tak du瘸.

Przemiany spo貫czno-polityczne, które zasz造 w Ko這brzegu po 1989 r., to przede wszystkim otwarcie si mieszka鎍ów na problemy trapi帷e miasto. A tych nie brakowa這. Splot這 si to z przekazaniem w豉dzy demokratycznie wybranym przedstawicielom do Rady Miejskiej, która spo鈔ód siebie wy這ni豉 Zarz康 Miasta na czele z prezydentem Henrykiem Bie鎥owskim. Kiedy ju ukonstytuowa si trójdzielny system w豉dzy, przysz豉 pora na po這瞠nie fundamentów pod „IV W豉dz”, czyli ko這brzeskie media.
 W sierpniu 1990 roku ukaza si „Obserwator – Pismo Chadecji Ko這brzeskiej” (od drugiego numeru periodyk tytu這wano „Nasz Obserwator”). Za這篡cielem pisma by Jacek Sawicki, jeden z pionierów demokratycznego dziennikarstwa ko這brzeskiego. W zespole redakcyjnym by tak瞠 Jerzy Siudzi雟ki i Jan Hurka豉.

 Kilka tygodni pó幡iej powsta豉 mutacja „G這su Koszali雟kiego” pod tytu貫m „Goniec Ko這brzeski”. Pierwszy numer periodyku nosi dat 25 stycznia 1991 r. By豉 to pierwsza gazeta odpowiadaj帷a pewnym 軼is造m standardom dziennikarskim, je郵i idzie o form materiaów i cz瘰totliwo嗆 ukazywania si. Redaktorem naczelnym pisma zosta Jacek Pechman, a jego zast瘼c - Piotr Pasikowski. Trzon zespo逝 redakcyjnego stanowili: Wojciech Czaplewski, Helena Elert i Krzysztof Borkowski. Ciekawostk jest fakt, 瞠 w stopce redakcyjnej widnia adres „ul. Ratuszowa 13”, czyli adres Urz璠u Miasta. Taki stan rzeczy, gdzie wiele gazet lokalnych jest wspieranych oficjalnie przez samorz康y, jest co najmniej nieetyczny z dziennikarskiego punktu widzenia. Natomiast w owych czasach by to jeden z warunków finansowego egzystowania redakcji i redagowania w miar niezale積ego czasopisma.
 W pa寮zierniku 1991 roku ukaza si pierwszy numer „Ko這brzeskiej Fali” pod redakcj Jacka Sawickiego.
Mieszka鎍y od samego pocz徠ku cenili sobie demokratyczn wolno嗆 s這wa, a poniewa mieli wp造w na kszta速owanie si gazet, ich sprzeda utrzymywa豉 si na do嗆 dobrym poziomie. W ten sposób wykszta販i si system spo貫cznego komunikowania si w豉dzy ze spo貫cze雟twem oraz spo貫cznej kontroli poczyna w豉dzy przez pionierskie lokalne media.
 W 1993 r. „G這s Koszali雟ki” rozpocz掖 wydawanie bezp豉tnego dodatku pt.: „Ko這brzeski Informator Samorz康owy”. Pierwszy numer miesi璚znika ukaza si 18 grudnia 1993 r. Redaktorem odpowiedzialnym za wydanie by Miros豉w Szczeglik. Informator by oceniany jako trybuna prezydenta Bie鎥owskiego. Po kilku wydaniach, przesta si ukazywa.
 Wraz ze zbli瘸j帷ymi si wyborami do samorz康u, gwa速ownie zmienia造 si warunki na ko這brzeskiej scenie politycznej. Niektórzy dziennikarze popadli w niebyt, bo narazili si w豉dzy, inni królowali na 豉mach, „cukrz帷” wybranym samorz康owcom w dobrze poj皻ym w豉snym interesie. Taka sytuacja zagra瘸豉 niepodleg貫j wolno軼i s這wa i spotka豉 si ze sprzeciwem wielu osób. Grupa dziennikarzy na czele z Jackiem Pechmanem, 畝net Mostowsk i Arnoldem Wardakiem zarejestrowa豉 w S康zie Okr璕owym w Koszalinie w 1994 r. nowy dwutygodnik: „Gazet Ko這brzesk” (od numeru 12 tygodnik). Redaktorem naczelnym „Gazety” zosta Arnold Wardak, a jej pierwszy numer ukaza si 20 pa寮ziernika 1994 r.
 W tym czasie egzystowa造 ju ko這brzeskie filie dwóch regionalnych dzienników: „G這su Koszali雟kiego” i „G這su Pomorza”, które by造 postkomunistycznym spadkiem propagandowym po PZPR. Tymczasem „Gazeta Ko這brzeska” by豉 traktowana jako novum, kojarzone z miastem i niezale積o軼i. Pocz徠kowo mia豉 charakter sensacyjnego tabloidu. W pierwszym numerze mo積a by這 przeczyta mi璠zy innymi o inwigilacji Ko這brzegu przez obcy wywiad albo o odkryciu Ameryki przez ko這brze瘸nina na 500 lat przed Krzysztofem Kolumbem. Nie brakowa這 oczywi軼ie lokalnej polityki cz瘰to na wysokich obrotach i to „kr璚i這” czytelników.
  „Gazet Ko這brzesk” zarejestrowa豉 grupa Jacka Pechmana, cho ten sam tytu chcia zarejestrowa Piotr Pasikowski. Jak g這si legenda, po prostu spó幡i si do s康u. Za這篡 jednak w豉sny tytu. 28 pa寮ziernika 1994 r. ukaza這 si „砰cie Ko這brzegu” – gazeta prywatna. By豉 dwutygodnikiem, a jej wydawc i redaktorem naczelnym by Piotr Pasikowski. Pierwszy numer liczy 8 stron, a od „Gazety Ko這brzeskiej” ró積i go mniejszy format i jako嗆 papieru. Wkrótce, „砰cie Ko這brzegu” przesta這 si ukazywa, a Piotr Pasikowski rozpocz掖 karier w „G這sie Pomorza”.
W 1995 r. „Gazeta Ko這brzeska” trafi豉 w r璚e Stefana Olszewskiego. Od tej pory, jest wydawana przez Ship’s Service Center, czym  zyska豉 sobie finansow niezale積o嗆.
 W 1998 r. Jacek Pechman wraz z grup osób (Tadeusz Kielar, S豉womir Cha逝pniczak, Katarzyna Pechman – pierwsza redaktor naczelna tej gazety), za這篡 dwutygodnik „Kulisy Ko這brzeskie” (od numeru 10 tygodnik), który nast瘼nie zostaje przej皻y przez Wydawnictwo „Sara”, kierowane przez 畝net Kornas, 穎n znanego w豉軼iciela firmy budowlanej (w 2004 r. jego w豉軼icielem sta si Jacek Podolak, który jednocze郾ie jest redaktorem naczelnym). Pierwszy numer „Kulis” ukaza si 2 kwietnia 1998 r. i zawiera 16 stron. Swoj form przypomina tabloid, z du篡mi, cz瘰to kontrowersyjnymi zdj璚iami oraz sensacyjnymi tekstami. Ciekawszymi artyku豉mi z pierwszego numeru s: „Na przemytniczym szlaku”, „Radny z wyrokiem”, „Samobójstwo” (materia z wstrz御aj帷ymi fotografiami zw這k) czy te „Zamknij mord!”.
 Obok prasy, w Ko這brzegu rozwija這 si tak瞠 radio i telewizja. W 1991 r. na osiedlu Ogrody powsta豉 Telewizja Kablowa Ko這brzeg, nazywana pieszczotliwie „osiedlow”, bowiem w pierwszym etapie swojego istnienia obejmowa豉 zasi璕iem tylko teren jednego ko這brzeskiego osiedla. Dzi TKK obejmuje nie tylko pakiet programów telewizji kablowej, infotekst, ale tak瞠 w豉sny, profesjonalny program ko這brzeski ze sztandarowymi „Wydarzeniami Dnia” oraz internetem z sieci kablowej i kablówkowym „Fourm” w internecie. Prezesem TKK jest Jaros豉w Domaracki, a redaktorem naczelnym Andrzej Gall.
 Troch pó幡iej powsta豉 pierwsza stacja radiowa w Ko這brzegu. Jej za這篡cielem i dyrektorem by Tomasz Drobnik, który ju od pocz徠ku lat 90-tych stara si uruchomi radio w mie軼ie. Uda這 si to dopiero w 1994 r. Pocz徠kowo, stacja nadawa豉 „na prób” - bez koncesji, ale wie嗆 o lokalnym radiu roznios豉 si tak szybko, 瞠 s逝chano jej niemal w ka盥ym domu. Po nied逝gim czasie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda豉 koncesj na dzia豉nie „Radia Ko這brzeg”. Stacja nadaje na cz瘰totliwo軼i 90.20 MHz (do niedawna tak瞠 na 71.15 MHz). Siedzib radia by豉 dawna kot這wnia na bazie Zieleni Miejskiej. W 1998 roku, stacja zmieni豉 swoj siedzib na profesjonalne studio na osiedlu Witkowice. Nadawa豉 przez 24 godziny na dob z moc 1 kilowata, s逝chalno嗆 w zasi璕u 90 kilometrów. W 2005 r. stacja zosta豉 przej皻a przez spó趾 TKK i obecnie stanowi niezale積 rozg這郾i, któr kieruje Jerzy Zemanek.
 Na pewnym etapie Radiu Ko這brzeg wyrós konkurent, a miasto mia這 drug stacj: „Radio A-Z”, które nadawa這 na cz瘰totliwo軼i 93.30 MHz. Stacja zacz窸a nadawa w sezonie 1998 r., ale zamilk豉 ju w grudniu. I to na zawsze.
Podobny los spotka ró積e gazety, które ukazywa造 si w Ko這brzegu. W II po這wie lat 90-tych przesta豉 si ukazywa „Ko這brzeska Fala”. Z rynku znik „Kurier Ko這brzeski” – magazyn informacyjno reklamowy z Miros豉wem Szczeglikiem jako redaktorem naczelnym (pierwszy numer – kwiecie 1998).
 Do 2004 roku powsta這 wiele ró積ych czasopism, które to ukazywa造 si, to znika造. Szerszym epizodem na ko這brzeskim rynku medialnym by „Powiat Ko這brzeski”. Pierwszy numer tego miesi璚znika informacyjno-kulturalnego powiatu ko這brzeskiego ukaza si 16 kwietnia 1999 r. nied逝go po wyborach samorz康owych w 1998 r. Wydawc by這 Wydawnictwo Prasowe „S豉womir Cha逝pniczak”, a funkcj redaktora naczelnego pe軟i Tadeusz Kielar. Pó幡iej, w wyniku zmian w redakcji, wydawc zosta豉 Agencja Wydawnicza „Dzia這sz” Adama Cirina, a redaktorem naczelnym Witold Ignacy Bieniak. „Powiat Ko這brzeski” sta si miesi璚znikiem informacyjno-kulturalno-historycznym. Redakcja przenios豉 si do Siemy郵a, a dy簑ry redakcyjne prowadzono w ko這brzeskiej siedzibie PSL. Czasopismo sta這 si wkrótce do嗆 monotonne, z kiepsk szat graficzn. Przewa瘸造 w nim wspomnienia oraz fotografie kombatantów i emerytów. „Powiat Ko這brzeski” przesta si ukazywa po wyborach samorz康owych w pa寮zierniku 2002 r. (notabene, PSL je przegra).
 7 czerwca 2003 r. ukaza si kolejny tygodnik ko這brzeski, pt.: „Rzecz Ko這brzeska”. Gazet wydaje „Fabryka Sów” – spó趾a, której pomys這dawc jest Halina Szczepa雟ka, by豉 dziennikarka „G這su Koszali雟kiego”, obecnie redaktor naczelny „Rzeczy”. Periodyk obra do嗆 ambitny styl – cechowa豉go wysoka jako嗆 wydawnicza i staranno嗆 oraz pomys這wo嗆 dziennikarska. By這 du穎 wysokiej kultury, historii, wspomnie i sta造ch rubryk, ale tak瞠 polityki lokalnej. Ostatni numer ukaza si 19 paxdziernika 2007 roku.
 Ju w nowym stuleciu, na Ko這brzeg otworzy這 si Polskie Radio Koszalin. Nad Pars皻 powsta這 profesjonalne studio pod kierownictwem Mariusza Wola雟kiego. Obecnie pracuje w nim tak瞠 koszalinianin – Dariusz Pawlikowski. Obecnie kierownikiem redakcji ko這brzeskiej Radia Koszalin jest Robert Dziemba. W 2008 r. spó趾a uruchomi豉 nadajnik w Ko這brzegu na cz瘰totliwo軼i 91,00 MHz. Mia równie powsta program miejski, jednak plany pokrzy穎wa spadek wp造wów abonamentowych.
 Od pewnego czasu, na ko這brzeskim, ale nie tylko ko這brzeskim rynku, ukazuje si dwuj瞛yczny (polsko-niemiecki) periodyk pt.: „Ko這brzeskie Wiadomo軼i Kolberger Nachrichten”. Jest to dwuj瞛yczny magazyn uzdrowiskowo-turystyczny, z du膨 ilo軼i kolorowych zdj耩 i reklam. Gazet publikuje Wydawnictwo „Reda” Kazimierza Ratajczyka. Periodyk jest bezp豉tny.

 W historii ko這brzeskich mediów zaistnia這 ju czasopismo dwuj瞛yczne. W sierpniu 1995 r. ukaza si pierwszy numer kwartalnika, pt.: „Neue Kolberger Zeitung”. By to ciekawy periodyk, poruszaj帷y tematy spo貫czno-polityczne i historyczne nie tylko Ko這brzegu. Jego wydawc by Arnold Wardak. Od 1998 tytu ukazywa si jako kwartalnik, pt.: „Pommersche Nachrichten Mit Kolberger Blatt”. Wydawca: Nova Publishing s.c. Arnolda Wardaka.
 Warto tak瞠 wspomnie o nieregularniku ukazuj帷ym si w Zespole Szkó im. Henryka Sienkiewicza, pt.: „υmot”. Jest to m這dzie穎wa, profesjonalnie wydawana gazetka, wspierana merytorycznie przez Alicj Stok這s – nauczycielk j瞛yka polskiego. Druk i edycja – wydawnictwo „Kamera”. Pierwszy numer „υmotu” ukaza si w marcu 1999 r., a funkcj redaktora naczelnego pe軟i豉 Nel G這wacka i Magda Niedba豉. Wtedy jeszcze istnia豉 wspó逍raca pomi璠zy ZS H. Sienkiewicza i ZSO im. M. Kopernika. Szybko jednak usta豉. Ale gazetka rozwija豉 si, zw豉szcza dzi瘯i inicjatywie rewelacyjnego Marcina Je篡ka, a potem jego brata, ㄆkasza, którzy pe軟ili funkcj redaktora naczelnego. Nie mo積a pomin望 osoby Piotra Kopki, fotoreportera. Za kadencji Je篡ków, „υmot” prze篡wa z這te czasy. By najlepsz m這dzie穎w gazetk szkoln w kraju. Aby sprawiedliwo軼i sta這 si zado嗆, trzeba doda, 瞠 jest tak nadal.
 Zapewne nie wszystkie tytu造, które ukaza造 si po 1989 r. znalaz造 swoje miejsce w tym materiale. Wymieni wi璚 te, które z powodu braków w archiwum autora, nie pojawi造 si wcze郾iej. „Ekologia i Kultura”, redaktor naczelna Beata Mieczkowska, nr 1: listopad 1990 r.; „Ko這 Brzegu”, miesi璚znik, redaktor naczelna Bogumi豉 Bana, nr 1: luty 1993; „Nowy Ko這brzeg” – czasopismo spo貫czno-kulturalne zapowiadaj帷e zmiany, redaktor naczelny Jaros豉w Bana, nr 0: luty 1998.
  W 2006 roku ukaza si pomorski magazyn literacko-artystyczny "Latarnia Morska". Jest to kolejny periodyk ko這brzeski, redagowany na wysokim poziomie z równie wysublimowanymi i ambitnymi tekstami, pisanymi spo貫cznie przez pasjonatów – ludzi wykszta販onych, których twórczo嗆 i zainteresowania s skupione na teoretycznie tylko w御kiej dziedzinie. Jest to niezwykle wa積e zjawisko, gdy zagospodarowuje ono w ramach lokalnej wspólnoty politycznej wa積 cze嗆 ko這brzeskiej inteligencji.


Przej軼ie do Internetu
Na pocz徠ku XXI wieku, w Ko這brzegu zacz窸o si rozwija dziennikarstwo internetowe. W stosunku do du篡ch miast Polski, by to proces nieco opó幡iony, jednak na Pomorzu Zachodnim jeden z pionierskich. Pocz徠ków tego rozwoju mo積a doszukiwa si na stronie internetowej miasta Ko這brzeg, w zakresie której zacz窸o funkcjonowa forum internetowe. Niestety, anonimowo嗆 i przewaga dziennikarzy na tej platformie, spowodowa豉 interpersonalne wycieczki, wobec czego zosta豉 ona zamkni皻a. Jej skutecznym nast瘼c jest forum Telewizji Kablowej Ko這brzeg, które istnieje do dzi.

Pierwszym portalem internetowym, na którym dziennikarze zamieszczali regularne i niezale積e informacje z Ko這brzegu, by豉 portal Ko這brzeskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. To na tej stronie pojawia造 si aktualne artyku造, które internauci mogli komentowa. Portal funkcjonowa od 2004 do 2006 roku.

W pa寮zierniku 2006 roku redakcja „Rzeczy Ko這brzeskiej” uruchomi豉 pierwszy serwis miejski, sk豉daj帷y si z informacji zamieszczanych w kilku dzia豉ch, w oparciu o artyku造 zamieszczane w drukowanym tygodniku. By豉 to wi璚 typowa strona redakcyjna, a nie niezale積y portal, jednak kolejny krok zosta wykonany. Strona opiera豉 si na systemie CMS Mambo. Przesta豉 funkcjonowa nied逝go po zaprzestaniu drukowania „Rzeczy Ko這brzeskiej” w 2007 roku.

Pod koniec 2006 roku zacz窸a funkcjonowa strona serwisu informacyjnego gazetapracykolobrzeg.pl. Pod koniec 2007 roku serwis zmieni nazw na gazetakolobrzeg.pl. By to pierwszy serwis informacyjny w Ko這brzegu, posiadaj帷y niezale積 redakcj i dziennikarzy zasadniczo pracuj帷ych wy陰cznie dla tego tytu逝. Pracownikom brakowa這 jednak do鈍iadczenia zawodowego, a cz瘰te zmiany redakcyjne przyczyni造 si ostatecznie do zamkni璚ia redakcji na pocz徠ku 2009 roku.

Równie pod koniec 2006 roku pojawi si portal informacje.kolobrzeg.pl, b璠帷y wspólnym przedsi瞝zi璚iem Radia Ko這brzeg i Telewizji Kablowej Ko這brzeg. Zawiera kontent z miasta i powiatu, ale pierwotnie emitowany w programie radia i telewizji. Jest to ciekawe rozwi您anie dla tych, którzy nie maj dost瘼u do programu TKK, bowiem telewizja ma ograniczony zasi璕 kablowy.

W styczniu 2007 roku wystartowa portal e-miasto.kolobrzeg.pl, za這穎ny przez autora niniejszego artyku逝, tu po jego zwolnieniu z Radia Ko這brzeg. Niestety, serwis zosta zamkni皻y 3 miesi帷e pó幡iej, w zwi您ku ze zmian miejsca pracy redaktora naczelnego.

20 grudnia 2007 roku ukaza si pierwszy numer dwutygodnika „Dzie Dobry Ko這brzeg”. By to projekt realizowany przez Piotra Pasikowskiego, Przemys豉wa Grynia i S豉wka Cha逝pniczaka. W tym samym czasie uruchomiono portal ddk24.pl. Strona by豉 bezpo鈔ednio sprz璕ni皻a z wydaniem papierowym. Niestety, ukaza造 si tylko dwa numery dwutygodnika, portal istnieje do dzi, ale nie jest aktualizowany.

3 listopada 2008 roku uruchomiony zosta portal e-kg.pl. Za這篡豉 go ekipa zwi您ana z portalem gazetakolobrzeg.pl. Jest to medium dynamiczne i w miar rzetelne. Obecnie jest to najwa積iejszy portal posiadaj帷y autonomiczn redakcj i opracowuj帷y informacje na potrzeby internautów.

W 2008 roku w sieci zaistnia portal kolobrzeg24.pl. Jest to pierwszy portal internetowy o charakterze informacyjnym b璠帷y biuletynem propagandowym ko這brzeskich struktur Platformy Obywatelskiej, finansowany w znacznej cz窷ci przez spó趾i miejskie oraz inne instytucje, którymi zarz康zaj ludzie z nadania tej partii. Sam pomys na portal nie by z造. Dyskwalifikuje go jednak jednoznaczne ukierunkowanie polityczne, promowanie ludzi PO, stronnicze i nierzetelne informacje oraz wspó逍raca osób zwi您anych bezpo鈔ednio ze strukturami tej partii.

Robert Dziemba
 
Nie osi庵nie si tego, co na tym 鈍iecie mo磧iwe, je郵i nie b璠zie si d捫y do tego, co niemo磧iwe.
Max Weber
ptks

Statystyka

Odwiedzaj帷ych: 207468